Inspektor Ochrony Danych Osobowych IODO (studia podyplomowe)

NOWOŚĆ!
Zapraszamy już od marca 2020!

Studia podyplomowe 2-semestralne

Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

Strony